Emergentie in oplossingen

een nieuwe term

Emergentie (in het Engels: to emerge) is een nieuwe term voor zelfsturende en resultaatgerichte processen.

Juiste moment – juiste mensen

Binnen elk serviceproces is eenvoudige communicatie tussen de juiste mensen op het juiste moment van groot belang. Om dit mogelijk te maken is continu inzage nodig in de beschikbaarheid van mensen en op welke manier met deze mensen contact kan worden gelegd. Mensen beschikken tegenwoordig over legio mogelijkheden om te communiceren (vaste/mobiele telefoon, e-mail, sms, social networks). Iedereen is druk bezet en houdt een agenda bij. Vaste werkplekken wordt ingeruild voor mobiele werkplekken. Welke kennis is waar beschikbaar en op welk moment bereikbaar?

Maximale kwaliteit in beschikbaarheid en bereikbaarheid

Om binnen deze alsmaar groeiende complexiteit van ons communicatiemilieu grip te krijgen op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen en kennis past CastelloServe het systeem ASK toe. ASK biedt de emergente eigenschap alle afzonderlijke functionaliteiten binnen een communicatieomgeving onderling in verband te brengen, deze te monitoren, hiervan te leren en zelfstandig bij te sturen. Met het doel een maximale kwaliteit in beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen en kennis te realiseren.

De capaciteiten van CastelloServe op gebied van consultancy en projectmanagement completeren het geheel. Emergentie gaat tenslotte verder dan alleen een applicatie!