LoketTelefonie past een deel van de prijzen aan op 1 januari 2024

De afgelopen jaren hebben we bij LoketTelefonie de prijzen van onze beltarieven en abonnementen constant kunnen houden. De laatste wijziging dateert van 1 mei 2020. We hebben geprobeerd een prijsverhoging zo lang mogelijk te voorkomen. Ook wij ontkomen er niet aan om per 1 januari 2024 een inflatiecorrectie van 6,3% door te voeren, omdat onze kosten toenemen. Dit percentage is gebaseerd op de inflatiecijfers van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023.

Deze wijziging is niet van toepassing op de “Contributie LoketTelefonie”.

Wij volgen hierbij de ontwikkelingen in de markt. Deze verhoging zal ons in staat stellen om in de nabije toekomst uitstekende service te blijven verlenen en voortdurend te verbeteren.